خانه>محمد حسن دادخواه سرپرست اداره آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، خبر داد: برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد خاک شناسی در طرح های منابع طبیعی
تاریخ بروزرسانی: 30 اردیبهشت 1398

محمد حسن دادخواه سرپرست اداره آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، خبر داد: برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد خاک شناسی در طرح های منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، محمد حسن دادخواه سرپرست اداره آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: یک کارگاه آموزشی کاربرد خاک شناسی در طرح های منابع طبیعی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری برگزار شد.

دادخواه در این خصوص تصریح کرد:  با تاکید ریاست محترم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی برپروژه محور نمودن دوره های آموزشی در راستای فرآیند طرح جایگزینی و حسب هماهنگی بعمل آمده با دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان متبوع، یک کارگاه آموزشی با عنوان کاربرد خاک شناسی در طرح های منابع طبیعی با حضور جناب آقای مهندس نادعلی محمدپور نماینده محترم دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل ها، ناظرین طرح های منابع طبیعی و چند تن از کارکنان شاغل در اداره کل منابع طبیعی که حوزه ی فعالیت شان مرتبط با موضوع این کارگاه بوده در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، برگزار شد.

ایشان در ادامه اظهار کرد: نقش آموزش و ترویج در تبیین و توانمند سازی و ظرفیت سازی نیروی انسانی در جایگاه منابع طبیعی و بین اقشار مردم را یکی از مهم‌ترین ضروریاتی دانست که نباید مورد غفلت واقع شود و باید از روش‏‌های مختلف در راستای نهادینه کردن فرهنگ صیانت و حفاظت از منابع طبیعی در کشور استفاده کرد.
سرپرست اداره اموزش و ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، ضمن اشاره به ضرورت همکاری مجدانه دستگاههای فرهنگی و آموزشی در تحقق اشاعه همگانی فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی عنوان کرد: هر کس در هر جایگاهی باید در این زمینه احساس مسئولیت کرده و آن را وظیفه ی ذاتی، وجدانی و انسانی،  قلمداد کند.

 

 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

نظرات