خانه>نعمت کوهستانی رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: شروع اجرای عملیات کپه کاری درسطح 720هکتار از مراتع استان
تاریخ بروزرسانی: 14 مهر 1398

نعمت کوهستانی رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: شروع اجرای عملیات کپه کاری درسطح 720هکتار از مراتع استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، دکتر نعمت کوهستانی رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت:این پروژه به منظور  تقویت پوشش گیاهی، تثبیت خاک، کاهش فرسایش، افزایش ذخیره آبی خاک و افزایش ظرفیت مراتع و افزایش تولید علوفه ،درمراتع ضعیف شهرستانهای نور،آمل،بابل،سوادکوه وساری بااعتباری بالغ بر4میلیارد ریال درقالب اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا خواهد شد.

کوهستانی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه ،با استفاده از نیروهای کارگری چاله های کوچکی در سطح زمین حفر و داخل آن بذورگیاهان مرتعی قرارگرفته و قرار گرفته وسپس با خاک پوشانده  می شود.       

وی افزود: بذور مرتعی مورد استفاده در اجرای این عملیات  شامل گونه های سازگار با منطقه ازجمله علف گندمی،علف پشمکی،باریجه،فستوکاو.....خواهد بود.

رئیس اداره امور مراتع این اداره کل عنوان کرد:  برای استقرار کامل گیاهان مرتعی کاشته شده دراین مناطق ،محدوده کپه کاری شده قرق خواهد گردید و از ورود هرگونه دام به مدت یک سال تا دوسال جلوگیری خواهد شد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

 

 

نظرات