خانه>برگزاری نشست علمی تنفس جنگل ها، چالش ها و راهکارها با حضور سرپرست سازمان جنگل ها در ساری
تاریخ بروزرسانی: 19 بهمن 1398

برگزاری نشست علمی تنفس جنگل ها، چالش ها و راهکارها با حضور سرپرست سازمان جنگل ها در ساری

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، نشست علمی تحت عنوان تنفس جنگل ها، چالش ها و راهکارها با حضور سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و تیم کارشناسان ارشد، رئیس انجمن جنگلبانی ایران، رئیس جامعه جنگلبانی ایران، مراکز اجرایی، معاون امور جنگل،  مدیر کل دفتر آموزش ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، اساتید مدعو از دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، گیلان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در روز پنجشنبه مورخه ی 17/11/98 در محل سالن کنفرانس روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می گردد.

 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

نظرات