خانه>موسوی تاکامی خبر داد: جلسه توجیهی اجرای سامانه مدیریت بهره برداری و حمل چوب آلات در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری برگزار شد.
تاریخ بروزرسانی: 8 بهمن 1398

موسوی تاکامی خبر داد: جلسه توجیهی اجرای سامانه مدیریت بهره برداری و حمل چوب آلات در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: جلسه توجیهی اجرای سامانه مدیریت بهره برداری و حمل چوب آلات جهت کنترل و مقابله سیستمی با قاچاق چوب آلات در راستای همکاری صورت پذیرفته فی مابین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور جانشین معاون امور جنگل و مدیرکل دفتر فن آوری و اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان، فرمانده هان یگان حفاظت سازمان و استان های شمالی، معاونین امور جنگل، روسای حراست و بهره برداری استان های شمالی و نماینده روسای ادارات منابع طبیعی  در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری برگزار شد.

موسوی تاکامی افزود: در این جلسه ی توجیهی و تبادل نظر به منظور رفع ابهامات در خصوص سامانه مدیریت بهره برداری و حمل چوب آلات، موارد بسیار حائز اهمیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این سامانه، دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان، متولی اجرا و پیاده سازی سامانه مذکور بوده و کلیه معاونت های امور جنگل در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های شمالی و کلیه معاونت های فنی در سایر استان ها موظفند همکاری لازم جهت پیاده سازی سامانه مدیریت بهره برداری و حمل چوب آلات را با دفتر فناوری سازمان به عمل آورند.

همچنین مقرر گردید آموزش های لازم نسبت به نمایندگان و کاربران سامانه در معاونت امور جنگل سازمان، ادرات کل و ادرات شهرستان ها باید توسط دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و مشاور مربوطه صورت پذیرد و ادارات کل باید نسبت به معرفی یک نفر کارشناس مطلع به فناوری اطلاعات در هر شهرستان به عنوان ناظر سامانه اقدام نمایند.

در خاتمه به منظور آگاهی بخشی به کاربران این سامانه مقرر گردید:  آهئیتی سه نفره متشکل از معاونت امور جنگل سازمان، اداره کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری ایجاد گردد و ادارات کل موظفند نماینده خود در هئیت مذکور را معرفی نمایند.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

نظرات