خانه>جلسه بررسی و مدیریت تعارضات احصاء شده در کارگاه های اجرایی طرح توانمند سازی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری
تاریخ بروزرسانی: 1 بهمن 1398

جلسه بررسی و مدیریت تعارضات احصاء شده در کارگاه های اجرایی طرح توانمند سازی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، محمد حسن دادخواه رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: جلسه ای با حضور مدیرکل، معاونین آبخیز و امور جنگل، روسای ستادی اداره کل(حقوقی- آموزش و ترویج- روابط عمومی- مرتع- ممیزی اراضی- آبخیزداری) و نیز روسای شهرستان های تابعه و با ارائه کامل مطالب(پاورپوینت) سر تسهیلگر پروژه توانمند سازی جوامع محلی و انسجام سازمانی سال 98 مورد قرارداد اداره آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، با عنوان بررسی و مدیریت تعارضات احصاء شده در کارگاه های اجرایی طرح توانمند سازی در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

دادخواه در ابتدا توضیحات مبسوطی در خصوص برنامه های اجرایی و عملیاتی اداره مربوطه را در سال جاری و پیشرفت فیزیکی کارها در جلسه ارائه داد.

داریوش عبادی سر تسهیلگر پروژه توانمند سازی با ارائه( پاورپوینت) به توضیح کامل اقدامات اجرایی در روستاهای هدف و غیر هدف قرارداد منعقده پرداخت و در ادامه به تفکیک شهرستان ها، چالش ها، مشکلات، نقاط قوت و ضعف های موجود را برشمرد و راه کارهای اجرایی در راستای تعامل هر چه بیشتر جنگلداران شهرستان ها با جوامع محلی و سازمان ها و ارگان های مرتبط اعلام نمود.

در ادامه سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات شاخص و در خور توجه اداره آموزش و ترویج اداره کل در سال جاری و اعلام رضایت مندی کامل دفتر ستادی آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی سازمان متبوع از عملکرد این اداره در سال جاری، پیشنهادات و راه کارهای مدیریتی، کارشناسی به خصوص در حوزه های آبخیز مورد عمل در سال 98 پرداخت و از روسای شهرستانی خواست ارتباط و تعامل و همکاری خود را با اداره آموزش و ترویج و جوامع محلی در راستای قوانین و مقررات بیش از پیش گسترش دهند.

در پایان نیز سایر اعضای حاضر در جلسه به بیان نیازمندی ها، نقاط قوت و ضعف و گزارش عملکرد خود در همراهی پروژه مذکور پرداختند.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

نظرات