خانه>تشویق سرهنگ حسینعلی خورشیدی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری از سوی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها
تاریخ بروزرسانی: 8 مهر 1398

تشویق سرهنگ حسینعلی خورشیدی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری از سوی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، سرهنگ حسینعلی خورشیدی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، از سوی سرهنگ علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مورد تشویق قرار گرفت.

متن تشویق نامه به شرح ذیل می باشد:

مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری

موضوع: تشویق سرهنگ حسینعلی خورشیدی

سلام علیکم

با احترام به استحضار می رساند افسر یاد شده فوق به جهت اقدام موثر و به موقع در زمینه اجرایی نمودن دستورالعمل مبارزه با قاچاقچیان چوب که منجربه افزایش آمار بیشترین کشفیات و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین در سطح کشور گردیده، به یک نوبت تشویق کتبی درج در سوابق خدمتی تشویق گردید.لذا دستور فرمایید ضمن ابلاغ، مراتب در سوابق خدمتی نامبرده درج گردد.

سرهنگ ستاد علی عباس نژاد

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها

نظرات