خانه>جلسه بررسی چارچوب شناسایی ارزیابی و مستند سازی بهترین تجربیات دانش بومی مرتبط با مدیریت پایدار منابع طبیعی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری
تاریخ بروزرسانی: 11 مهر 1398

جلسه بررسی چارچوب شناسایی ارزیابی و مستند سازی بهترین تجربیات دانش بومی مرتبط با مدیریت پایدار منابع طبیعی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، جلسه بررسی چارچوب شناسایی ارزیابی و مستند سازی بهترین تجربیات دانش بومی مرتبط با مدیریت پایدار منابع طبیعی با حضور میهمانان دفتر ستادی، جناب آقای دکتر عزت ا... حسینی معاون دفتر ترویج سازمان جنگل ها، جناب آقای فرهاد گودرزی رئیس گروه آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل ها، سرکار خانم بابایی کارشناس مسئول مشارکت های مردمی دفتر ستادی سازمان و رئیس، دبیر و اعضای کمیته ی فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، روابط عمومی، حراست و ... در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

محمد حسن دادخواه رئیس اداره آموزش ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، ضمن خیرمقدم به حاضرین به ارائه توضیحاتی در رابطه با علت برگزاری جلسه و فرایند بازدید های صورت گرفته، پرداخت و گفت: برای اجرای هر چه بهتر مصوبات این جلسه، بحث افزایش اعتبار بسیار حائز اهمیت است.

اسماعیل مختارپور معاون فنی و آبخیزداری و رئیس کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در این جلسه عنوان کرد: اتفاقاً ما از این کار استقبال می کنیم و برای تسریع در اطلاع رسانی و مستند سازی اقدامات و پروژه ها، روش بسیار خوب و تاثیرگذاری است.

مختارپور افزود: رویکرد اصلی ما حفظ پوشش گیاهی است لذا در این رابطه نیازمند به انجام انسجام و تعامل دستگاه های دولتی با مردم هستیم تا گرایش به مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی را بالا ببریم به نحوی که مردم بیشتر از گذشته به صورت خودجوش حافظ این منابع الهی باشند و جلوی مواردی نظیر قاچاق، تخریب و ... را بگیرند.حفظ منابع طبیعی مطمئناً در بهبود معیشت مردم هم موثر خواهد بود.

عزت ا... حسینی معاون دفتر ترویج سازمان جنگل ها نیز به بیان مطالبی در خصوص مشارکت پرداخت و گفت: باید تجربه ی دانش بومی مستندسازی شود تا نسبت به انتقال آن به دیگران اقدام شود و دیگران، مخصوصاً افراد بومی مانند مرتع داران از این تجربه ها در اجرای پروژه هایشان استفاده نمایند.

مهندس فرهاد گودرزی رئیس گروه آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل ها نیز در ادامه گفت: ما در منابع طبیعی کارها و اقدامات زیادی را انجام می دهیم اما متاسفانه آنرا آن طور که می باید به رشته ی تحریر در نمی آوریم.لذا به فکر مستندسازی به طور ویژه در این فضا افتادیم تا بتوانیم اقدامات و تجربیات موفق را در آن درج و اطلاع رسانی نماییم.

گودرزی اضافه کرد: اعتبار سنجی سامانه ای طراحی شده تا این گونه فعالیت ها در آن درج گردد.در واقع این الگو که در این سامانه مستند می شود کانون یادگیری و انتقال تجربیات و دانش خواهد بود.

در خاتمه سرکار خانم مهندس بابایی به تشریح کامل این سامانه و پرسشنامه و چگونگی شیوه اجرای آن در پرداخت.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری    

نظرات